Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 8.12.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

198 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

199 §  Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soila Nyholm ja Leena Suojala

200 § Käsittelyjärjestys                      

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

201 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

202 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen

203 §  Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

204 §  Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 – 2024, päivitys vuodelle 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

205 §  Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-2021, päivitys vuodelle 2021   

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

206 §  Uimaveden laatu uimakaudella 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

207 §   Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

208 §  Asemakaavamuutos 2581 Hämeensaari, luonnosvaihe

Keskustelun kuluessa Irmeli Lehtonen ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Lehtosen ehdotusta ei kannatettu.

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.     

209 §  Asemakaava nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä, luonnos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

210  §  Asemakaavan muutos nro 2587 Vuorentaan koulu, kaavaluonnos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

211§  Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

212 §   Asukas- ja yrityspysäköinnin lupaehdot

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

213 §  Kaupungin järjestämien vaalimainostelineiden sijoituspaikat vuoden 2021  kuntavaaleissa

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

214 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

215 §  Hämeenlinnan kaupungin hulevesimaksun määräytymisperusteiden tarkennus ja hulevesitaksa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

216 § Talousarvion 2020 muutos, kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

217 § Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

218 §  Infran investointiohjelma vuodelle 2021     

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

219 § Investointien käyttösuunnitelma 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

220 § Tilapalvelun investointiosan käyttösuunnitelma 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

221 §  Infra-tulosalueen taksat vuodelle 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

222 §  Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

223 §  Vastaus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

224 §  Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

225 §  Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

226 §  Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

227 §  Oikaisuvaatimus rakennustyön toimenpidelupaa koskevasta päätöksestä 109-2020-589

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.