Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 9.4.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

357 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

358 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Suojala ja Jenna Kankaanpää.

359 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

360 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

361 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

362 § Vuoden 2018 talousvesinäytetulosten

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

363 §  Katualueen vuokraamisen lupamaksun oikaisu 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

364 § Määräys ja uhkasakon asettaminen meluhaitan poistamiseksi

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

365 §  Rakennuskiellon määrääminen, Sairio 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

366 § Asemakaava nro 2543, Hätilän koulukeskus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki ilmoitti olevansa esteellinen (vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen, hallintolaki 28 §, kohta 5) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

367 § Asemakaava nro 2550, Halkikiven asemakaavamuutos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

368 § Ranta-asemakaavan muutos nro 9033, Oksjärvi, Iso-Kyöpeli 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

369 § Poikkeamispäätös, Kauhasalo 419, Lieso, 109-532-14-197. Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

370 § Vuoden 2019 infran investointiohjelma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

371 § Ahveniston asevelikylä, katusuunnitelmat 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

372 § Valtuustoaloite Lotta Svärd -patsaan saamiseksi Hämeenlinnaan – Antti Ahonen ym.

Keskustelun kuluessa Mart Martikainen ehdotti kaupunkirakennejohtajan päätösehdotuksen hylkäämistä. Martikaisen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hulevesimuistutuksia pykälissä 373 – 386.