Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 12.3.2019

300 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

301 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Andrei Sergejeff ja Seppo Kuvaja.

302 § Käsittelyjärjestys 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

303 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

304 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

305 §  Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2018

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

306 § Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

307 § Kaupunkirakennelautakunnan edustaja vammaisneuvostossa 1.1.2019 – 31.5.2021

Kaupunkirakennelautakunta päätti nimetä Mart Martikaisen kaupunkirakennelautakunnan edustajaksi vammaisneuvostoon.

308 § Kaupunkirakennelautakunnan edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon kaudelle 1.1.2019 – 31.5.2021

Kaupunkirakennelautakunta päätti nimetä Soila Nyholmin kaupunkirakennelautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon.

309 § Keskustan pysäköintiohjelman tarkistus, pysäköintijärjestelyiden vapaaksiosto ja velvoitepaikat

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

310 § Linja-autoaseman korttelin asemakaavamuutos

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

311 § Ahveniston sairaalaa koskeva asemakaavamuutoksen luonnos, nro 2555

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

312 § Asemakaava 2565 Marssitie 40

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

313 § Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

314 § Tontti- ja mittauspalveluiden kiinteistötoimitustaksan ja mittaustoimen taksan tarkistaminen ja taksoista perittävien maksujen tarkistaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

315 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

316 § Lausunto hallinto-oikeudelle Hätilän koulun purkamislupaa koskevasta valituksesta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

317 § Rakennusvalvontaviranomaisen päätös pensasaitaa koskevassa riita-asiassa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

318 § Oikaisuvaatimus terveystarkastajan tekemästä päätöksestä koskien asian käsittelyn päättämistä Hämeenlinnassa sijaitsevassa asunto-osakeyhtiössä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

319 § Hämeenlinnan hulevesitulvariskien arviointi vuonna 2018

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

320 § Poikkeamispäätös Neronpääntie 52 Lieso, 109-532-13-73. Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

321 § Poikkeaminen, Salannintie 40, 109-480-3-129, Ahlajärvi. Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

322 § Lainvastaisen tilanteen oikaiseminen kiinteistöllä 109-480-3-129, uhkasakon asettaminen

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja täydensi päätösehdotustaan:

Kaupunkirakennejohtajan täydennetty ehdotus:

 Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kiinteistön omistajille – molemmille erikseen – korjattujen liitteiden mukaiset uhkasakot lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan täydennetyn päätösehdotuksen.

323 § Kadunpitopäätös vuonna 2018 valmistuneista kaduista

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

324 § Härkätien kevyen liikenteen väylän saneeraus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

325 § Katusuunnitelma, Peninpolku, Kiiskintie, Killintie

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

326 § Paasikiventien linjausvaihtoehdot

Keskustelun kuluessa Irmeli Lehtonen teki seuraavan ehdotuksen: ”Ehdotan, että Paasikiventie korjataan nykyisellä paikallaan ja Engelinranta kaavoitetaan nykyisen katurakenteen pohjalta suhteessa Paasikiventiehen. Eli ei varauduta siirtoon. Nyt esillä olevassa alustavassa suunnitelmassa on vaarana, että katumiljööstä muodostuu tunnelimainen, ahdas kaupunkikuva. Viittaan linja-autoaseman tulevaan rakentumiseen. Kaunis Vanajaveden rantanäkymä tulee jatkossakin olla Paasikiventietä käyttävien nähtävissä.”  Antero Niemelä kannatti Lehtosen ehdotusta. Käydyssä äänestyksessä kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Laatikainen, Kankaanpää, Sergejeff, Martikainen, Vesala, Kuvaja, Suojala ja Nyholm. Lehtosen vastaehdotusta äänestivät Lehtonen ja Niemelä.

Äänin 8-2 lautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

327 § Valtuustoaloite vanhan hautausmaan aitaamisesta – Hämeenlinnan kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ym.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

328 § Valtuustoaloite Lotta Svärd -patsaan saamiseksi Hämeenlinnaan – Antti Ahonen ym.

Keskustelun kuluessa Anne Laatikainen esitti asian palauttamista valmisteluun. Soila Nyholm kannatti Laatikaisen ehdotusta.  Käydyssä äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Kankaanpää, Kuvaja, Suojala, Niemelä. Asian valmisteluun palauttamisen puolesta äänestivät Laatikainen, Sergejeff, Martikainen, Vesala, Nyholm, Lehtonen. Äänin  4-6 lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

329 § Hämeenlinnan kaupungin tonttiliittymien aurauksen kehittämistä koskeva kuntalaisaloite

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

330 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle voimistelu- ja urheiluseura Vanajan Paukku ry:n hulevesimaksua koskevasta valituksesta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

331 § Jahkolan maankäyttösopimuksessa asianosaisten kiinteistöjen hulevesimaksut vuonna 2018

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muistutuksia hulevesimaksuihin pykälissä 332-356.