Pelastuslautakunnan päätökset 17.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2§ Pöytäkirjan tarkastajat

3§ Käsittelyjärjestys

4§ Toiminta ja talous

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5§ Virkamiesten päätökset

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

6§ Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Derya Özgün

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

7§ Pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021

Pelastusjohtajan muutettu ehdotus: Pelastuslautakunta päättää palauttaa palvelutasopäätösluonnoksen perusteluosan ja palvelutasopäätösluonnoksen valmisteltavaksi vastaamaan AVI:n ennakkolausuntoa.

Pelastuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

8§ Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio v. 2020

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.