Pelastuslautakunnan päätökset 22.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

16 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 § Pöytäkirjan tarkastajat

18 § Käsittelyjärjestys

19 § Toiminta ja talous
Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 § Virkamiesten päätökset
Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

21 § Pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021
Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.