Pelastuslautakunnan päätökset 5.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

2§ Pöytäkirjan tarkastajat      

3§ Käsittelyjärjestys     

4§ Toiminta ja talous

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  

5§ Virkamiesten päätökset  

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

6§ Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista asioista vuodelta 2018

Vs. pelastusjohtajan muutettu ehdotus:

Pelastuslautakunta päättää antaa Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen selonteon Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2018 ja päättää lähettää selonteon neuvottelukunnan jäsenille tiedoksi. Lisäksi pelastuslautakunta päättää järjestää seminaarin sopimuspalokuntien edustajien kanssa 7.5.2019 klo 17.00 alkaen koskien sopimuspalokuntatoiminnan ja valmiuden ylläpitämistä.

Pelastuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

7§ Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8§ Kaupunginhallituksen edustaja pelastuslautakunnassa 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.