Pelastuslautakunnan päätökset 8.9.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

17 § Pöytäkirjan tarkastajat

18 § Käsittelyjärjestys

19 § Toiminta ja talous

Merkittiin tiedoksi.

20 § Arviointikertomus 2021, pelastuslautakunta

Merkittiin tiedoksi.

21 § Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen selvitys SM:n tietopyyntöön pelastustoimen palvelutason arvioimiseksi

Merkittiin tiedoksi.

22 § Investointisuunnitelman 2022 muutos, Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

23 § Pelastuslautakunta saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi.

24 § Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.