Pelastuslautakunnan päätökset 9.3.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

3 § Käsittelyjärjestestys

4 § Toiminta ja talous

Merkittiin tiedoksi.

5 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2021, Pelastuslautakunta

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

6 § 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

7 § Hankintasuunnitelma 2022, Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8 § Pelastuslautakunta saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi.

9 § Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.