Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 4.3.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

13 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14 § Pöytäkirjan tarkastajat

15§ Käsittelyjärjestys

16 § Talouden ja toiminnan seuranta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

17 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

18 § Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n sopimuksen seuranta vuodelta 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

19 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2019

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

20 § Varhaiskasvatuksen rakenteellisten paikkojen tarve ja palveluverkon suunnittelu

Keskustelun kuluessa Hanna Rokkanen teki seuraavan ehdotuksen Mia Heinosen kannattamana: ”Päätösehdotukseen lisätään kohta 7: Selvityksen teossa tulee ottaa huomioon lautakunnan aiemmat periaatelinjaukset. Mikäli on tarvetta uusille periaatelinjauksille, ne käsitellään lautakunnassa erikseen.”

Asiasta äänestettiin. Esittelijän ehdotus sai kuusi ääntä (Ahonen, Jussila, Koivusaari, Puntila, Sorvari, Virtanen ja Rokkasen ehdotus viisi ääntä (Einiö, Heinonen, Nurmi, Kylliäinen, Rokkanen). Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

21 § Lammin koulukeskuksen tarveselvitys

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

22 § Selvitys lukiokoulutuksesta

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

23 § Valtuustoaloite: Hämeenlinnasta lukemisen kärkikaupunki – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

24 § Viranhaltijapäätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

25 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti