Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 11.10.2022

Esityslista ja pöytäkirjat

§ 90  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 91  Pöytäkirjan tarkastajat

§ 92 Käsittelyjärjestys

§ 93 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2022

§ 94 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-syyskuu 2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 95 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 96 Talousarviomuutos 2022, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 97 Vuoden 2022 hankintasuunnitelman täydennys, kuvataidetarvikkeet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 98 Hämeenlinnan alakouluja koskevan palveluverkkoselvityksen periaatteet ja tavoitteet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös luettavissa pöytäkirjasta maanantaina 17.10.2022.

§ 99 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätösvalta 1.11.2022 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 100 Hämeenlinnan Teatterin sopimuksen mukainen raportointi kevätkaudella 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 101 Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2021 – 31.5.2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 102 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 103 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen