Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 11.12.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

122. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

123. Pöytäkirjan tarkastajat

124. Käsittelyjärjestys

125. Talouden ja toiminnan seuranta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

126. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman muutos

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

127. Verkatehdas Oy:n sopimus klassisen musiikin tuotannosta vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

128. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelman muutos

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

129. Harkinnanvaraiset järjestöavustukset vuonna 2020

Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jossa liitteeseen muutetaan seuraavat kohdat: Lasten Liikunnan Tuen hakemus siirretään käsiteltäväksi jatkuvan toiminnan/perustoiminnan minipilotteihin, Hämeenlinnan Keskiaikayhdistys ry:lle myönnetään 1000 euroa, Hämeenlinnan Discaajat ry:lle myönnetään 2100 euroa, Hämeenlinnan Mieskuoro ry:lle myönnetään 2300 euroa ja Irti Huumeista ry:lle myönnetään 2000 euroa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

130. Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

131. Hämeenlinnan kaupungin esioppilaaksi oton periaatteet 1.1.2020 alkaen

Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: asia palautetaan valmisteluun

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

132. Hämeenlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2020 lukien

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

133.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1 –kielen opetusta vuosiluokilla 1-2

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

134. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hankintasuunnitelma vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

135. Hallintosäännön muutokset ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätösvallan delegointi lautakunnan alaisille viranhaltijoille 1.1.2020 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

136. Valtuustoaloite: Siirtyminen puusta rakennettuihin siirreltäviin moduuli/viipalekouluihin – Leena Suojala, Marketta Rahkio, Jukka Sorvari ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

137. Hiilineutraali Hämeenlinna – toimeenpano-ohjelman käynnistäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

138. Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

139. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen