Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 11.6.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 59 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 61 Käsittelyjärjestys

§ 62 Kokouksen infot, sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2024

§ 63 Edustajien nimeäminen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen
monijäseniseen toimielimeen ja toimielimen asettaminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti:

 1. asettaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen toimielimen käsittelemään laissa säädettyjä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitotoimia koskevia asioita 17.6.2024-16.6.2027 väliseksi ajaksi;
 2. valita toimielimen jäsenet seuraavasti:
  Puheenjohtaja: opetuspäällikkö Minna Lumme (Hämeenlinnan kaupunki)
  Koulutuksen järjestäjän edustaja: rehtori Pia-Maria Haltia (Hämeen ammatti-instituutti Oy), henkilökohtainen varajäsen vararehtori Soile Viljakka
  Opiskelijahuollon edustaja: kuraattori Tiina Tuori, Oma Häme
  henkilökohtainen varajäsen: kuraattori Eerika Ketonen, Oma Häme
  Opettajien ja kouluttajien edustaja: Erityisopettaja Sari Makkonen (Hämeen ammatti-instituutti Oy), henkilökohtainen varajäsen Erityisopettaja Terhi Mäkinen (Hämeen ammatti-instituutti Oy)
  Työelämän edustaja: Tuotantopäällikkö Sari Lundahl (Hämeenlinnan osuusmeijeri), henkilökohtainen varajäsen tuotantoasiantuntija Jere Mansikkaniemi (Hämeenlinnan osuusmeijeri)
  Opiskelijoiden edustaja: Opiskelijayhdistys HAMIS ry:n puheenjohtaja, nyt Rudi Eskola (Hämeen ammatti-instituutti Oy)
  Sihteeri: toimielin ottaa itselleen sihteerin
 3. noudattaa toimielimen päätöksenteossa selostusosassa määriteltyä toimintatapaa
 4. oikeuttaa opetuspäällikön päättämään uuden opiskelijaedustajan valitsemisesta, mikäli muutos tapahtuu kesken toimikauden
 5. oikeuttaa opetuspäällikön päättämään tapauskohtaisesti nimettävän koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen työnantajan edustajan nimeämisestä toimielimeen silloin, kun kyse on tällaisesta koulutusmuodosta ja päätöksestä, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista.

§ 64 Selvitys varhaiskasvatuksen nykytilasta 2021, raportti toimenpidesuunnitelman toteutumisesta kesäkuu 2024

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi raportin varhaiskasvatuksen toimenpidesuunnitelman toteutumisesta. Seuraavan kerran toimenpidesuunnitelman toteutumista arvioidaan lautakunnassa joulukuussa 2024.

§ 65 Vuoden 2023 Arviointikertomus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2023 arviointikertomuksen suosituksiin annetut vastineet ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

§ 66 Hämeenlinnan Teatteri Oy:n sopimuksen mukainen raportointi kevätkaudelta 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi Hämeenlinnan Teatteri Oy:n avustussopimuksen mukaiset indikaattorit kevätkaudelta 2024.

§ 67 Viranhaltijapäätökset 2024, sihy

§ 68 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2024