Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 12.4.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 27 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 29 Käsittelyjärjestys

§ 30 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot  

§ 31 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-maaliskuu 2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 32 Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2022 alkaen 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 33 Esteettömyysohjelman 2021-2025 toteutumisen arviointi 2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 34 Vuoden 2022 hankintasuunnitelman täydennys
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 35 Valtuustoaloite avointen oppimisympäristöjen korjaamiseksi rauhalliseksi luokkatiloiksi – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti seuraavasti:

1.opetussuunnitelman perusteiden ja muiden liitteessä esitettyjen kuvausten mukaan ei ole perusteltua muuttaa kyseisten koulujen tiloja luokkahuoneista koostuviksi tiloiksi,

2. Tuomelan ja Nummen koulun oppilaille, vanhemmille ja henkilökunnalle uusitaan oppimisympäristökysely (v. 2018-2019). Tulokset raportoidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle, ja että

3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

§ 36 Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Hämeenlinnaan – Vesa Mäkinen, Mika Lartama ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 37 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätösvalta 1.5.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 38 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 39 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 40 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen