Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 13.12.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 129 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 130 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 131 Käsittelyjärjestys

§ 132 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-marraskuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-marraskuulta ja ennusteen koko vuodesta 2023.

§ 133 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

 1. totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen lautakunnan sitovat tavoitteet vuodelle 2024
 2. hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman
 3. oikeutti talouspalvelut tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia

§ 134 Hankintasuunnitelma 2024, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

 1. hyväksyä hankintasuunnitelman vuodelle 2024
 2. merkitä tiedoksi elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan lausunnon

§ 135 Harkinnanvaraiset järjestöavustukset vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

 1. myöntää harkinnanvaraiset järjestöavustukset liitteen mukaisesti sillä muutoksella esittelijän päätösehdotukseen, että Hämeenlinnan Discaajat ry:lle myönnetään harkinnanvaraista järjestöavustusta 4000 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 3000 euroa) ja Hämeenlinnan avantouinti- ja saunaseura Pulahtajat ry:lle 3000 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 4000 euroa).
 2. edellyttää, että kaikkien avustusta saaneiden kanssa tehdään yhteistyösopimus.
 3. Avustukset myönnetään ehdollisina, kunnes kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

KOKOUSKÄSITTELY

Asian käsittelyn aluksi puheenjohjaja Helena Lehkonen (yhteisöjäävi, Hämeenlinna seuran puheenjohtaja) totesi olevansa asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian käsittelyn aluksi Mia Heinonen (yhteisöjäävi, Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ry:n hallituksen jäsen) totesi olevansa asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Outi Bottas.

Käsittelyn kuluessa Vuokko Syväntö teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää muuttaa liitteen mukaan myönnettäviä harkinnanvaraisia avustuksia seuraavasti: Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry:lle myönnetään harkinnanvaraista järjestöavustusta 4500 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 3500 euroa) ja SFC Kanta-Häme ry:lle 1700 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 2700 euroa). Muilta osin sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää harkinnanvaraiset järjestöavustukset päätösehdotuksen mukaisesti.” Syvännön muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Käsittelyn kuluessa Pasi Honkanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää muuttaa liitteen mukaan myönnettäviä harkinnanvaraisia avustuksia seuraavasti: Hämeenlinnan Discaajat ry:lle myönnetään harkinnanvaraista järjestöavustusta 4000 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 3000 euroa) ja Hämeenlinnan avantouinti- ja saunaseura Pulahtajat ry:lle 3000 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 4000 euroa). Muilta osin sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää harkinnanvaraiset järjestöavustukset päätösehdotuksen mukaisesti.” Honkasen muutosesitystä kannatti Petri Laine.

Käsittelyn kuluessa Petri Laine teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää muuttaa liitteen mukaan myönnettäviä harkinnanvaraisia avustuksia seuraavasti: Suomen Meripelastusseura Hämeenlinnan Järvipelastajat ry:lle myönnetään harkinnanvaraista järjestöavustusta 1800 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 800 euroa) ja Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:lle 3000 euroa (esittelijän päätösehdotuksessa 4000 euroa). Muilta osin sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää harkinnanvaraiset järjestöavustukset päätösehdotuksen mukaisesti.” Laineen muutosesitystä kannatti Pasi Honkanen.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, oli asiasta äänestettävä. Hallintosäännön 95 §:n (kaupunginvaltuusto 4.9.2023 § 74) mukaan kun ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

Esittelijän ehdotus vs. Honkanen

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Honkasen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Bottas, Ruuskanen, Virtanen, Weck) ja 5 EI-ääntä (Abouessa, Ranta-Kahila, Honkanen, Laine, Syväntö). Äänestyksen voitti äänin 4-5 Honkasen muutosehdotus. Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli tältä osin Honkasen muutosehdotus.

Esittelijän ehdotus vs. Laine

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laineen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Ruuskanen, Virtanen, Syväntö) ja 3 EI-ääntä (Honkanen, Laine, Weck). Äänestyksen voitti äänin 6-3 esittelijän ehdotus. Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli tältä osin esittelijän ehdotus.

§ 136 Kunnallisen ja palvelusetelillä tuotetun yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasrakenteen tarkastelu ja vaikutukset kustannuslaskentaan

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen kunnallisen ja palvelusetelillä tuotetun yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasrakenteesta. Kustannustiedot tuodaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tiedoksi alkuvuodesta 2024 kun vuoden 2023 laskenta on valmistunut.

§ 137 Selvitys varhaiskasvatuksen nykytilasta 2021, raportti toimenpidesuunnitelman toteutumisesta joulukuu 2023

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi raportin varhaiskasvatuksen toimenpidesuunnitelman toteutumisesta. Seuraavan kerran toimenpidesuunnitelman toteutumista arvioidaan lautakunnassa kesäkuussa 2024.

§ 138 Varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon palvelusetelien arvon tarkistus 1.1.2024 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä laajennetun varhaiskasvatuksen palvelusetelien korjatut arvot 1.1.2024 alkaen liitteen mukaisesti.

§ 139 Selvitys perusopetuksen englanninkielisen koulupolun järjestämisestä Hämeenlinnassa

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

 1. hyväksyä selvityksen englanninkielisen koulupolun järjestämisestä Hämeenlinnassa,
 2. jatkaa valmistelua tavoitteena järjestää englanninkielistä opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisena muuna laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena (vähintään 25% englanninkielellä) huomioiden englanninkielisen koulupolun jatkumo ja yhteys toisen asteen opintoihin,
 3. että, jatkovalmistelu tehdään kevään 2024 aikana, jotta mahdolliset kustannukset voidaan huomioida vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.

§ 140 Viranhaltijapäätökset 2023, sihy

§ 141 Hämeenlinnan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalkinnot 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kulttuuri- ja liikuntapalkintojen saajat. Palkittujen nimet julkistetaan kaupungin syntymäpäiväjuhlassa 19.1.2024.

§ 142 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023