Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 13.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

25§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

26§ Pöytäkirjat tarkastajat

27§ Käsittelyjärjestys

28§ Valtuustoaloite Lotta Svärd –patsaan saamiseksi Hämeenlinnan – Antti Ahonen ym.

Antti Ahonen ja Kalle Virtanen totesivat olevansa esteellisiä. Tämän pykälän aikana paikalla oli Jarmo Vainio (Antti Ahosen varajäsen) ja Kari Mononen (Kalle Virtasen varajäsen).

Keskustelun kuluessa Irma Taavela teki seuraavan ehdotuksen: Esitän, että asia palautetaan valmisteluun ja selvitetään vastaako nykyinen esitys enää alkuperäistä valtuustoaloitetta ja kuuluuko enää sihy lautakunnan toimialaan. Mia Heinonen kannatti ehdotusta.

Äänestyksessä asetettiin vastakkain esittelijän ja Taavelan ehdotukset. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannatti viisi jäsentä ( Koivusaari, Sorvari, Kankaanmäki, Vainio ja Mononen) ja Taavelan ehdotusta kuusi jäsentä (Taavela, Kylliäinen, Heinonen, Jokinen, Jussila ja Einiö).

Päätökseksi tuli Taavelan ehdotus.

29§ Talouden ja toiminnan seuranta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

30§ Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2018

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

31§ Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n sopimuksen seurantaraportti vuodelta 2018

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

32§ Valtuustoaloite nuorten syrjäytymiseen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti seuraavasti:

  1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä käsitellään Hämeenlinnassa useissa eri työryhmissä ja verkostoissa sekä kootusti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, eikä erillistä toimenpideohjelmaa nuorten syrjäytymiseen puuttumiseksi näin ollen tarvita
  2. Lääkäriresurssien lisäys nuorten terveysneuvontapisteeseen huomioidaan vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä
  3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi

33§ Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

34 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen