Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 13.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

26 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

27 § Pöytäkirjat tarkastajat

28 § Käsittelyjärjestys

29 § Talouden ja toiminnan seuranta 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

30 § Talouden tasapainotushankkeiden eteneminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

31 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

32 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat periaatteet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

33 § Lisäys sivistys- ja hyvinvointipalveluiden viranhaltijoiden päätösvaltaan 1.6.2020

alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

34 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tavoitteet vuodelle 2021

Keskustelun kuluessa Kylli Kylliäinen teki Irma Taavelan kannattamana seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen:

Päätösehdotuksen kohta 4 kuuluu seuraavasti: ”Palveluverkko ja palvelurakenne on mitoitettu kysynnän mukaan ja lautakunnan aiempien linjaamien reunaehtojen mukaisesti” sekä lisätään päätösehdotukseen kohta ”8: Laaditaan toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.”

Asiasta äänestettiin. Esittelijän ehdotus sai kuusi ääntä (Ahonen, Puntila, Virtanen, Jussila, Koivusaari, Sorvari) ja Kylliäisen ehdotus 4 ääntä ( Einiö, Heinonen, Kylliäinen, Taavela).

Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

35 § Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

36 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen