Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 14.2.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 3 Käsittelyjärjestys

§ 4 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2023

§ 5 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yksilöjaoston jäsenen valinta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi yksilöjaostoon varsinaiseksi jäseneksi Niko Luodonpään ja varajäseneksi Petri Laineen

§ 6 Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 1.1.-31.12.2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

 § 7 Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 8 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 9 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 10 Hämeenlinnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysely 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 11 Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelman seuranta

Esittelijän muutettu päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelman ulkoisen arvioinnin tulokset ja lähettää asian kaupunginhallitukselle. Tulokset huomioidaan kaupungin palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä ja yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

§ 12 Hämeenlinnan kaupungin oppilaaksi ottamisen periaatteet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 13 Hankkeiden ilmoittaminen vuosille 2024-2027 laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 14 Liikunnan maksut 1.8.2023 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 15 Liikkuva Hämeenlinna –ohjelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa ohjelman valmisteluun

§ 16 Viranhaltijapäätökset 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 17 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 18 Muut asiat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskusteli keskuskoulun ns. punttisalin tilavuokrasta