Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 16.5.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 40 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 41 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 42 Käsittelyjärjestys

§ 43 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2022

§ 44 Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteistä sivistys- ja hyvinvointitoimialalla, kevät 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 45 Sosiaalimiehen selvitys vuodelta 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 46 Päätösvallan delegointi, sivistys- ja hyvinvointitoimiala, 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 47 Yhteistyösopimus Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa Vapaaehtoiskeskus Pysäkin toiminnasta ja resursseista vuosina 2023-2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 48 Liikkuva Hämeenlinna -ohjelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 49 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen