Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 16.6.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

45. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

46. Pöytäkirjan tarkastajat

47. Käsittelyjärjestys

48. Talouden ja toiminnan seuranta 2021, Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

49. Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, vuosiluokkien 7-9 oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistaminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

50. Myytävän palvelun hinnat varhaiskasvatuksessa 1.8.2021-31.7.2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

51. Hämeenlinnan kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

52. Selvitys varhaiskasvatuksen nykytilasta 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

53. Palvelusetelin arvon tarkistus, varhaiskasvatus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

54. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2017-2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

55. Vammaisneuvoston toimintakertomus 1.6.2020-31.5.2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

56. Toimivallan siirtäminen sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

57. Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

58. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen