Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 17.2.2021

1§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2§ Pöytäkirjat tarkastajat

3§ Käsittelyjärjestys

4§ Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan 1.1.-31.12.2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

5§ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi lautakunta toteaa, että koronatilanteen pitkittyminen, sosiaalinen eristäytyminen, etätyö ja harrastusten tauolla oleminen vaikuttaa kasvavassa määrin asukkaiden henkiseen jaksamiseen. Luontoliikuntapaikkojen käyttö on lisääntynyt, mutta kulttuuripalvelujen esim. taidemuseon avaamiseksi tulisi löytää terveysturvallisia ratkaisuja.  Lisäksi erityisruokavalioiden sijaisjärjestelyihin ja perehdytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

6§ Hankkeiden ilmoittaminen vuosille 2022-2025 laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

7§ Liikunnasta perittävät maksut 1.8.2021

Keskustelun kuluessa Irma Taavela teki Mia Heinosen ja Kylli Kylliäisen kannattama esityksen, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää pitää liikunnasta perittävät maksut ennallaan. Asiasta äänestettiin. Pohjaehdotus sai kaksi ääntä (Ahonen, Levä) ja Taavelan ehdotus 9 ääntä (Virtanen, Einiö, Heinonen, Nurmi, Jussila, Koivusaari, Sorvari, Kylliäinen, Taavela).

Päätökseksi tuli, että liikunnasta perittävät maksut pidetään ennallaan.

Antti Ahonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: ”Kannatin sivistys- ja hyvinvointijohtajan pohjaesitystä, ja jätän siksi lautakunnan päätökseen eriävän mielipiteen. Nähdäkseni olisi ollut järkevää vakiintuneen käytännön mukaisesti tehdä vuositarkastukset hintoihin. Vakiintunut käytäntö on ollut se, että hintoja tarkistetaan vuosittain, jotta isoja kertakorotuksia ei tarvitse tehdä. Näin olisi ollut järkevää tehdä myös vuonna 2021. Pidän myös epäjohdonmukaisena, että kun lautakunta viime syksynä 2020 päätti leikata liikuntahallien avustusta, niin nyt poistimme lautakunnan enemmistön päätöksellä myös mahdollisuuden kerätä käyttömaksuja vuositarkastuksen kanssa.”

8§ Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

9§ Lisäys sivistys- ja hyvinvointipalveluiden viranhaltijoiden päätösvaltaan 8.3.2021 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

10§ Nuorisovaltuuston toimintakertomus syksy 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

11§ Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

12§ Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen