Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 17.3.2021

13. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14. Pöytäkirjat tarkastajat

15. Käsittelyjärjestys

16. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

17. Teatterin sopimuksen mukaiset tilaajalle raportoitavat ja seurattavat indikaattorit vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

18. Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2021 (SIHY)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti lisätä ehdotuksen kohtaan kaksi seuraavan lauseen: ”Lisäksi lautakunta pyytää työryhmää huomioimaan Vammaisneuvoston lausunnon ja suosittelee työryhmää täydentämään kertomusta toimintakykyrajoitusten, erityislasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien sekä omaishoitajien näkökulmasta. Kertomuksessa olisi suositeltavaa raportoida myös toimintakykyrajoitteisten ja erityistä tukea tarvitsevien sekä heidän perheidensä tyytyväisyys palveluihin ja kehittämiskohtiin.”

19. Muutos vuoden 2021 sopimukseen Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämän opetuksen ja opiskelijahuoltopalveluiden tuottaminen Hämeenlinnan kaupungin alueella

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

20. Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

21. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen