Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 17.6.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

37 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

38 § Pöytäkirjan tarkastajat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

39 § Käsittelyjärjestys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

40 § Talouden ja toiminnan seuranta 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

41 § Talouden tasapainottaminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

42 § Talouden tasapainotusohjelma, Taidemuseon toimistotilojen siirto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

43 § Myytävän palvelun hinnat varhaiskasvatuksessa 1.8.2020-31.7.2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

44 § Lapsivaikutusten arviointi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

45 § Nuorisovaltuuston toimintakertomus kaudelta 2019 – 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

46 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

47 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset syksyllä 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yhdellä muutoksella: ke 19.8.2020 lautakunnan kokous muutettiin alkamaan klo 16.30.

48 § Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

49 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja

päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

50 § Kirjaston käyttösäännöt, maksut ja taksat 1.9.2020 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen