Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 20.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

102. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

103. Pöytäkirjan tarkastajat

104. Käsittelyjärjestys

105. Talouden ja toiminnan seuranta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

106. Valtuustoaloite Pullerin tekonurmikentän käytöstä – Piia Olkinuora ym.

Keskustelun kuluessa Heinonen ja Virtanen tekivät seuraavan ehdotuksen: päätösehdotuksen kohta 2 muutetaan seuraavasti: ”Sisällyttää Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n sopimukseen tekonurmen hinnoitteluun muutoksen siten, että lapsilla ja nuorilla on myös lämmitetyllä ajalla selkeästi aikuisten hintaa halvemmat hinnat. Sekä Liikuntahallit Oy:n ja kaupungin väliseen sopimukseen esitetään muutos yhtiön tekemään sulkemispäätökseen. Tekonurmi pidetään auki ympärivuoden. Tekonurmea hoidetaan ja huolletaan niin, että se on käyttökunnossa ympärivuoden ja että ympärivuotisen lämmityksen kustannukset katetaan Liikuntahallit Oy:n sisältä.”

Ehdotusta kannatti Kylliäinen,  Taavela ja Koivusaari. 

Asiasta äänestettiin.

Äänestyksessä pohjaehdotus sai 4 ääntä (Puntila, Ahonen, Jussila, Sorvari) ja Heinosen ja Virtasen ehdotus sai 7 ääntä (Virtanen, Einiö, Heinonen, Nurmi, Koivusaari, Kylliäinen, Taavela).

Päätökseksi tuli Heinosen ja Virtasen ehdotus.

107. Valtuustoaloite: Maksuton linja-auton käyttö päiväkoti- ja koululaisryhmille – valtuustoryhmät

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

108. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n sopimus vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

109. Hämeenlinnan Miniteatteri-yhdistys ry:n sopimus teatteri-ilmaisuopetuksen palvelutuotannosta lapsille ja nuorille vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

110. Verkatehdas Oy:n sopimus klassisen musiikin tuotannosta vuodelle 2020

Keskustelun kuluessa Puntila teki seuraavan ehdotuksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Verkatehdas Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen, jonka klassisen musiikin oston määrä on 80 000 euroa vuodessa sekä valtuuttaa vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Konsertit liitetään osaksi sosiaalisen perustein myönnetään Kaiku-kortin kulttuuritarjontaa.”

Asiasta äänestettiin. Pohjaehdotus sai 3 ääntä (Ahonen, Sorvari, Kylliäinen) ja Puntilan ehdotus 7 ääntä (Puntila, Virtanen, Einiö, Heinonen, Nurmi, Koivusaari, Taavela) ja yksi tyhjä (Jussila).

Päätökseksi tuli Puntilan ehdotus.

Ahonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

111. Hämeenlinnan Musiikinystävät ry:n sopimus vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

112. Sopimus Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustamisesta vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

113. Hämeenlinnan kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian sopimus vuodelle 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

114. NAL Hämeenlinnan Seutu ry:n sopimus avustuksesta vuonna 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

115. Liikuntapalvelujen sopimus vuonna 2020

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutettu päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta palauttaa sopimuksen takaisin valmisteluun.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

116. Museoiden henkilötyövuosia ja yksikköhintoja vuonna 2020 koskeva opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

117. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikuttamisen vuosisuunnitelma 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

118. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset keväällä 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

119. Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

120. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnantietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

121. Kulttuuri- ja liikuntapalkintojen myöntäminen v. 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen ja päätti palkittavat, jotka julkaistaan 19.1.2020 kaupungin syntymäpäiväjuhlassa.