Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 21.9.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 77  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 78  Pöytäkirjan tarkastajat

§ 79 Käsittelyjärjestys

§ 80 Kulttuuri- ja liikuntapalkinnon myöntäminen vuonna 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi työryhmän jäseniksi Mia Heinosen, Petri Laineen ja Henri Weckin.

§ 81 Sivistys- ja hyvin vointilautakunnan yksilöjaoston varajäsenen valinta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi yksilöjaostoon Marjukka Lamminpään varajäseneksi Kristiina Ruuskasen.

§ 82 Hyvinvointisuunnitelma 2022-2026

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutettu päätösehdotus: Lisätään hyvinvointisuunnitelman ohjaaviin asiakirjoihin Kulttuurin tiekartta 2022-2030.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

  • hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen
  • päätti yksimielisesti lisätä päätökseen, että lautakunta edellyttää selvitystä sivistys- ja hyvinvointitoimialaa koskevista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännön toimenpiteistä kevään 2023 aikana.
  • päätti yksimielisesti lisätä Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2022–2026, kohtaan Ikäihmisten palvelut, kohta 4 tavoitteet ja mittarit, toisen kappaleen loppuun seuraavat lauseet: Jokaisen ikäihmisen kohdalla asuminen on turvallista, yhteisöllisyys toteutuu.  Elämän laatu on hyvää, arvokas arki näkyy perustarpeiden toteutumisena.

 § 83 Kulttuurin tiekartta 2022-2030

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuurin tiekartan 2022-2030 muutoksin. Muutokset luettavissa pöytäkirjasta 26.9.2022.

§ 84 Lammin koulukeskus, tarveselvityksen päivitys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 85 Valtuustoaloite: Moottoripajan ja harjoittelualueen perustaminen Hämeenlinnaan / Aapo Reima ja Pirkko Juurus ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 86 Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 87 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen muutoksin. Muutokset on luettavissa pöytäkirjasta 26.9.2022.

§ 88 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 89 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen