Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 22.8.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 65 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 66 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 67 Käsittelyjärjestys

§ 68 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-heinäkuu 2023 ja vuoden 2023 talousarvion puolivuotisraportti

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talouden toteuman ja ennusteen sekä puolivuotisraportin 2023.

§ 69 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastineet vuoden 2022 arviointikertomuksen suosituksiin

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2022 arviointikertomuksen suosituksiin annetut vastineet ja lähetti ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

§ 70 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liitteessä esitetyt vuoden 2024 alustavat talousarviotavoitteet ja -mittarit.

§ 71 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys maanrakennuksen investointiohjelmaan
vuodelle 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että se ottaa huomioon seuraavat painopisteet ja kohteet maanrakennuksen investointiohjelmassa:

  • Linnanpuiston kehittäminen
  • Ruununmyllyn koulun ympäristön lähiliikunnan kehittäminen
  • Vuorentaan koulun ympäristön lähiliikunnan kehittäminen
  • Lammin Hakkalan koulun kentän peruskorjaus
  • Aulangolla Kihtersuon ja ulkoilumajan välisen reitin kunnostaminen
  • Veneiden maallevetoalueiden ja uimarantojen kunnostaminen
  • Keskustan venelaitureiden korjaukset
  • Ulkokuntosalien hankkiminen ja kehittäminen

§ 72 Selvitys lukiokoulutuksen kustannuksista ja järjestämisen vaihtoehdoista 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi omalta osaltaan selvityksen lukiokoulutuksen kustannuksista ja järjestämisen vaihtoehdoista ja lähetti sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

§ 73 Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liitteessä olevat lisäykset Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.9.2023 alkaen.

§ 74 Viranhaltijapäätökset 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti merkitä päätökset tiedoksi ja olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

§75 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023

Merkittiin tiedoksi.