Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 23.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

92. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

93. Pöytäkirjan tarkastajat

94. Käsittelyjärjestys

95. Talouden ja toiminnan seuranta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

96. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2019 talousarvion muutos

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

97. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

98. Sopimus tilojen rakentamisesta ja vuokraamisesta lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:lle

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

99. Koulujen lukuvuosien 2020-2021 ja 2021-2022 työ- ja loma-ajat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

100. Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen

101. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen