Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 23.8.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 65 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 66 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 67 Käsittelyjärjestys

§ 68 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot  

§ 69 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-heinäkuu 2022 ja vuoden 2022 talousarvion puolivuotisraportti

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 70 Lisäselvitykset vuoden 2021 arviointikertomukseen 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 71 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Lautakunnan mittareihin lisättiin yksi mittari kohtaan tavoite: Vaikuttavat, houkuttelevat ja taloudellisesti tuotetut palvelut. Tavoitteet 2023: Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen

Mittari: Tasapainotusohjelman selvitykset on tehty ja päätökset edistävät talouden tasapainottamista

Lisättiin mittari: Asiakas- ja palautekyselyn tulokset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 72 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys maanrakennuksen investointiohjelmaan vuodelle 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 73 Kulttuurin tiekartta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 74 Oikaisuvaatimus sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään päätökseen 112/ 12.6.2022, Nummen yhtenäiskoulun osittainen väistö

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 75 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 76 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen