Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 24.10.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 95 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 96 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 97 Käsittelyjärjestys

§ 98 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2023

§ 99 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-syyskuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-syyskuulta ja ennusteen vuodelle 2023.

§ 100 Talousarviomuutos 2023, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvion toimintatuottoihin lisätään 2 534 000 euroa ja toimintakuluihin 5 264 000 euroa
  2. hyväksyä vastaavat muutokset lautakunnan käyttösuunnitelmaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy esitetyt muutokset

§ 101 Päätösvallan delegointi sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 1.11.2023 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä muutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätösvaltaan liitteen mukaisesti. Muutokset astuvat voimaan 1.11.2023 alkaen.

§ 102 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Solvikin lastentalo

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

  1. Solvikin lastentaloa ei edistetä, perusteena korkeat investointikustannukset
  2. Solvikin päiväkoti lakkautetaan viimeistään 1.1.2026. Tavoitteena on, että Solvikin alueen varhaiskasvatuspalvelut järjestetään jatkossa yksityisenä varhaiskasvatuksena. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus.
  3. Tarvasmäen esiopetus- ja alkuopetusyksikkö lakkautetaan, kun kiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen. Toiminta siirretään Kirkonkulman koululle ja tarvittaessa hankitaan lisätilaksi moduuli Kirkonkulman koulun yhteyteen.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Mia Heinonen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. Solvikin päiväkodille rakennetaan uudisrakennus, jonka hinta-arvio tulee olemaan noin 3 miljoonaa euroa. Solvikin päiväkodin toiminta tulee olemaan Hämeenlinnan kaupungin omaa varhaiskasvatustoimintaa. Päiväkodille osoitetaan Solvikin alueelta uusi paikka päiväkodille, koska nykyisen Solvikin päiväkodin tonttia olisi mahdollista jatkokehittää Hämeenlinnan asuntojen rantakerrostalokohteeksi.
2. Esiopetus- ja alkuopetusyksikkö lakkautetaan, kun kiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen. Toiminta siirretään Kirkonkulman koululle ja tarvittaessa hankitaan lisätilaksi moduuli Kirkonkulman koulun yhteyteen.”

Heinosen muutosesitystä kannatti Vuokko Syväntö. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Seuraavaksi päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Heinosen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Lehkonen, Ruuskanen, Honkanen, Laine, Virtanen, Weck) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Syväntö).

Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

Mia Heinonen ja Tomi Ranta-Kahila jättivät äänestyksen jälkeen seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen päätökseen: ”Solvikin päiväkoti pitäisi rakentaa Solvikin alueelle kaupungin omana varhaiskasvatusyksikkönä. Se olisi kaupungin edun mukaista. Alueella on jo palvelusetelillä toimiva päiväkoti. Yksityiset palvelusetelituottajat ovat täydentävää varhaiskasvatusta, mutta 30 % on tämän kokoiselle kaupungille liikaa.”

Vuokko Syväntö jätti äänestyksen jälkeen eriävän mielipiteen päätökseen.

§ 103 Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteet liitteessä esitetyn mukaisesti. Perusteet otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen.

§ 104 Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen urheiluakatemiatoiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä urheiluakatemiatoiminnan järjestämisen toistaiseksi Hämeenlinnan perusopetuksen 7.-9.vuosiluokan oppilaille. Kustannukset katetaan perusopetuksen talousarvion sisältä.

§ 105 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yksilöjaoston varajäsenen valinta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsi yksimielisesti Outti Bottaksen uudeksi varajäseneksi yksilöjaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 106 Viranhaltijapäätökset 2023

§ 107 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023