Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 25.8.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 59 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 61 Käsittelyjärjestys

§ 62 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 63 Lautakunnan kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 64 Esittely sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 65 Läsnäolo sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksissa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 66 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 67 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset syksyllä 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 68 Varajäsenen kutsuminen lautakunnan kokoukseen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 69 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yksilöjaoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi yksilöjaostoon seuraavat:

Kari Mononen, vara Päivi Lilja

Päivi Lindqvist, vara Ville Aaltonen

Mia Heinonen, vara Tomi Ranta-Kahila

Jonni Levaniemi, vara Niko Luodonpää

Marjukka Lamminpää, vara Julianna koivu

§ 70 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon kaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi edustajakseen Kalle Virtasen.

§ 71 Vammaisneuvoston kokoonpano kaudella 2021-2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi edustajakseen Irmeli Lehtosen.

§ 72 Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kokoonpano

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi edustajakseen seuraavat:

Mia Heinonen, vara Päivi Lilja

Helena Lehkonen, vara Tomi Ranta-Kahila

§ 73 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi edustajakseen Helena Lehkosen ja varaedustajaksi Mia Heinosen

§ 74 Talouden ja toiminnan seuranta 2021, Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 75 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 76 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys maanrakennuksen investointiohjelmaan vuodelle 2022

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että se ottaa huomioon seuraavat painopisteet ja kohteet maanrakennuksen investointiohjelmassa:

-Linnanpuiston kehittäminen

-Ruununmyllyn koulun ympäristön lähiliikunnan kehittäminen

-Vuorentaan koulun ympäristön lähiliikunnan kehittäminen

-ulkokuntosali (Visamäki, yhteistyö HAMK:n kanssa)

-ulkokuntoilupisteitä

-frisbeegolfratoja/-heittopaikkoja

-veneiden maalle vetoalueiden kunnostamista (Ormajärvi ja Miemala)

-ja että suunnittelussa otetaan huomioon pitäjät, ikäihmiset ja esteettömyys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

§ 77 Hämeenlinnan kuntakohtainen perusopetuksen oppilaanohjauksen suunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 78 Hämeenlinnan perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologiastrategia 2022 – 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 79 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tieto- ja viestintäteknologiastrategia 2022-2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 80 Pelitoiminnan järjestäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 81 Valtuustoaloite: Varikonniemen kehittäminen virkistyksen ja matkailun kohteena

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 82 Valtuustoaloite: Psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin hyvinvointia edistämään

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 83 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 84 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen