Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 28.11.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 108 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 109 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 110 Käsittelyjärjestys

§ 111 Lasten ja nuorten vaikuttamisen vuosisuunnitelma 2024-2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan lasten ja nuorten vaikuttamisen vuosisuunnitelman vuosille 2024-2026.

§ 112 Sopimus Hämeenlinnan Teatteri Oy:n avustamisesta vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Hämeenlinnan Teatteri Oy:n sopimuksen vuodelle 2024 sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 113 Sopimus Hämeenlinnan Miniteatteri-yhdistys ry:n avustamisesta vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Hämeenlinnan Miniteatteri-yhdistys ry:n sopimuksen vuodelle 2024 sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 114 Sopimus Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry:n avustamisesta vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry:n sopimuksen vuodelle 2024 sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 115 Sopimus Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustamisesta 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Asikkalan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sopimuksen vuodelle 2024 sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksi.

§ 116 Sopimus Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä

 1. sopimuksen Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämän koulutuksen ja vapaan sivistystyön tuottamisesta Hämeenlinnan kaupungin alueella vuonna 2024,
 2. yhteistoiminta- ja kumppanuussopimuksen Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa vuodelle 2024
 3. sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 117 Sopimus NAL Hämeenlinnan seutu ry:n avustamisesta vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä NAL Hämeenlinnan Seutu ry:n kanssa tehtävän sopimuksen vuodelle 2024 sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 118 Sopimus Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n, Hämeenlinnan Jäähalli Oy:n ja Hämeenlinnan
Palloiluhalli Oy:n avustamisesta vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n, Hämeenlinnan Jäähalli Oy:n ja Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy:n avustussopimuksen vuodelle 2024 ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 119 Varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon palvelusetelien arvon tarkistus 1.1.2024 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä uudet päiväkotihoidon palvelustelien arvot 1.1.2024 alkaen liitteen mukaisesti.

§ 120 Selvitys koulukuljetusten tarpeesta ja kustannuksista molemmista kodeista Hämeenlinnan sisällä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

 1. hyväksyä tehdyn selvityksen koulukuljetusten tarpeesta ja kustannuksista molemmista kodeista Hämeenlinnan sisällä,
 2. olla laajentamatta koulukuljetusetuutta, perusteluna kustannukset ja laajentamiseen liittyvät toiminnalliset haasteet.

§ 121 Selvitys ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä Hämeenlinnassa

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää,

 1. hyväksyä selvityksen ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä Hämeenlinnassa
 2. siirtää 1.-6. vuosiluokkien ruotsinkielisen opetuksen Hämeenlinnan yhteiskouluun syyslukukaudesta 2025 alkaen
 3. laajentaa ruotsinkielisen perusopetuksen määrää vuosiluokilla 7.-9. vastaamaan laajamittaisen kaksikielisen opetuksen määrää (vähintään 25%) viimeistään syyslukukaudesta 2025 alkaen
 4. käynnistää opetussuunnitelmatyön ruotsinkielellä toteutettavaa kaksikielistä opetusta varten
 5. jatkaa yhteistyötä Tampereen ruotsinkielisen koulun kanssa opetuksen järjestämiseksi.”

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.

§ 122 Selvitys liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkarakentamisen nykyisen järjestämistavan taloudellisuudesta mukaan lukien yhdyspinta Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

 1. omalta osaltaan hyväksyä selvityksen liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkarakentamisen järjestämistavan taloudellisuudesta ja yhdyspinnasta Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa ja
 2. lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Henri Weck teki seuraavanlaisen muutosesityksen:

”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä selvityksen liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkarakentamisen järjestämistavan taloudellisuudesta ja yhdyspinnasta Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa
2. päättää omalta osaltaan todeta päätoimisen liikuntapäällikön tuovan lisäarvoa kaupungin elinvoiman kehittämiseen, työllisyyspalvelujen toimintaan sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien koordinointiin ja
3. lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.”

Weckin muutosesitystä kannatti Kalle Virtanen ja Outi Bottas.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Weckin muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila, Honkanen, Laine, Syväntö) ja 4 EI-ääntä (Lehkonen, Bottas, Virtanen, Weck). Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

§ 123 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet 11/2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet tiedoksi.

§ 124 Hämeenlinnan perusopetuksen koulujen lukuvuosien 2024 – 2025 ja 2025 – 2026 työ- ja loma-ajat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä perusopetuksen koulujen työ- ja loma-ajat seuraavasti:

Lukuvuosi 2024 – 2025 (työpäiviä 187)

Syyslukukausi ke 7.8. – pe 20.12.2024 (työpäiviä 92)

– syysloma ma 14.10. – su 20.10.2024 (vk 42)
– itsenäisyyspäivä pe 6.12.2024
– joululoma la 21.12.2024 – ma 6.1.2025

Kevätlukukausi ti 7.1. – la 31.5.2025 (työpäiviä 95)

– talviloma ma 24.2. – su 2.3.2025 (vk 9)
– pääsiäinen pe 18.4.- ma 21.4.2025
– vapunpäivä to 1.5.2025
– perjantai 2.5.2025 vapaa
– helatorstai 29.5.2025

Lukuvuosi 2025 – 2026 (työpäiviä 188)

Syyslukukausi ke 6.8. – pe 19.12.2025 (työpäiviä 93)

– syysloma ma 13.10.-19.10.2025 (vk 42)
– joululoma la 20.12.2025 – ti 6.1.2026

Kevätlukukausi ke 7.1.- la 30.5.2026 (työpäiviä 95)

– talviloma ma 23.2. – su 1.3.2026 (vk 9)
– pääsiäinen pe 3.4. – ma 6.4.2026
– vapunpäivä pe 1.5.2026
– helatorstai 14.5.2026

§ 125 Valtuustoaloite: Kuukautistuotteita saataville koulujen WC-tiloihin / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 1. Hämeenlinnassa ei aloiteta käyttäjille maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista kustannussyistä,
 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

§ 126 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset keväällä 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokoontua seuraavasti:

tiistai 13.2.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 12.3.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 16.4.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 14.5.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 11.6.2024 klo 17 lautakunnan kokous

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Raatihuonella tai Wetterillä. Lisäksi pidetään iltakouluja ja seminaareja tarpeen mukaan.

§ 127 Viranhaltijapäätökset 2023, sihy

§ 128 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023