Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 5.2.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

1§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2§ Pöytäkirjat tarkastajat

3§ Käsittelyjärjestys

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

5§ Hankkeiden ilmoittaminen vuosille 2021-2024 laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumukset Hämeenlinnassa -kysely

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

Vuorentaan koulun investointi

Äänestyksen jälkeen sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:

1) Vuorentaan koulun uudisrakennuksen talonrakennusinvestoinnin hyväksymistä vuosille 2020-2021. Kustannusarvio on 2,95 milj. euroa,
joka ei sisällä irtokalusteita, varusteita eikä merkittävää pihan rakentamista
2) Vuorentaan koulun uudisrakennuksen aloittamista vuonna 2020

Lisäksi lautakunta toteaa, että tarjouskilpailun jälkeen tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida vastuullisuutta korostavat sertifikaatit kuten pohjoismainen joutsenmerkki.

8§ Valtuustoaloite: Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Äänestyksen jälkeen sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. velvoittaa toimialaa jatkamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden
    hyvinvointiin liittyvien toimien kokoamista selkeäksi rakenteelliseksi
    kokonaisuudeksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sekä
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
    toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi laaditaan.

9§ Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouspäivän muutos, vierailut, iltakoulu ja seminaari keväällä 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

10§ Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

11§ Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

12§ Liikuntapalvelujen sopimus 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen