Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 6.6.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 50 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 51 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 52 Käsittelyjärjestys

§ 53 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2022

§ 54 Talouden ja toiminnan seuranta 2023, sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ja ennusteen 2023.

§ 55 Vuoden 2024 talousarvion kehys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen vuoden 2024 talousarvion kehyksestä.

§ 56 Selvitys varhaiskasvatuksen nykytilasta 2021, raportti toimenpidesuunnitelman toteutumisesta kesäkuu 2023

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi raportin varhaiskasvatuksen toimenpidesuunnitelman toteutumisesta, kesäkuu 2023. Seuraavan kerran toimenpidesuunnitelman toteutumista arvioidaan lautakunnassa joulukuussa 2023.

§ 57 Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat 2023

Sivistyslautakunta hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen ohjeistuksen, jonka mukaisesti toimipaikat laativat yksikkökohtaiset suunnitelmansa ja perhepäivähoitoon laaditaan yhteinen suunnitelma.

§ 58 Hämeenlinnan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 2023

Keskustelun kuluessa Niko Luodonpää teki seuraavan ehdotuksen Pasi Honkasen ja Irmeli Lehtosen kannattamana:

Liitteenä olevan esiopetuksen opetussuunnitelman kohta 2.1.4. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus s.10 kappale 2:

”Esiopetuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. Jokaisen itsemäärittelyoikeutta kunnioitetaan eikä toisen sukupuolesta, taustasta tai mielipiteistä tehdä oletuksia. Ihmisten moninaisuus tiedostetaan ja sanavalintoihin kiinnitetään huomioita. Häirintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan.”

Muutetaan seuraavasti:

”Esiopetuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. Jokaisen itsemäärittelyoikeutta kunnioitetaan. Toisen taustasta tai mielipiteistä ei tehdä oletuksia, eikä toisesta käytetä tahdon vastaisia ilmaisuja. Ihmisten moninaisuus tiedostetaan ja sanavalintoihin kiinnitetään huomioita. Häirintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan.”

Asiasta äänestettiin. Pohjaehdotus sai 8 ääntä (Lehkonen, Heinonen, Aarnio, Abouessa, Ranta-Kahila, Lamminpää, Virtanen,Weck) ja Luodonpään ehdotus 3 ääntä (Lehtonen, Honkanen, Luodonpää). Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi Hämeenlinnan kaupungin päivitetyn esiopetussuunnitelman. Päivitetty esiopetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2023.

§ 59 Varhaiskasvatuksen myytävien palvelujen hinnat toimintakaudelle 2023-2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen myyntihinnat ajalle 1.8.2023-31.7.2024 seuraavasti:

0-2 -vuotias 1 957 €
3-5 -vuotias 1 333 €
6- v osapäivä 675 €
esiopetus 717 €
integroitu hoito 1 644 €

§ 60 Hämeenlinnan kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi liitteenä olevan Hämeenlinnan kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelman, joka tulee voimaan 1.8.2023 alkaen.

§ 61 Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman lisäykset 1.8.2023 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi liitteissä olevat lisäykset Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2023 alkaen.

§ 62 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yhteistyö Hämeenlinnan Teatteri Oy:n kanssa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi Hämeenlinnan Teatteri Oy:n avustussopimuksen mukaiset indikaattorit kevätkaudelta 2023.

§ 63 Viranhaltijapäätökset 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti merkitä päätökset tiedoksi ja olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

§ 64 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi asian tiedoksi.