Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 7.6.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

53 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

54 § Pöytäkirjan tarkastajat

55 § Käsittelyjärjestys

56 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

57 § Hämeenlinnan perusopetuksen opetussuunnitelman täydennys, Kestävän elämäntavan opinpolku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

58 § Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

59 § Selvitys varhaiskasvatuksen nykytilasta 2021, raportti toimenpidesuunnitelman toteutumisesta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

60 § Myytävän palvelujen hinnat varhaiskasvatuksessa 1.8.2022-31.7.2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

61 § Museoiden aluevastuutehtävän toteuttaminen kaudella 2023-2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

62 § Valtuustoaloite: Euroopan nuorten teemavuosi 2022 todeksi Hämeenlinnassa – Sari Rautio ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

63 § Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

64 § Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen