Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 8.12.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 119  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 120  Pöytäkirjan tarkastajat

§ 121 Käsittelyjärjestys

§ 122 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2022

§ 123 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 124 Harkinnanvaraiset järjestöavustukset vuonna 2023
Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus äänestyksen jälkeen

§ 125 Kulttuuri- ja liikuntapalkintojen myöntäminen vuonna 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 126 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-marraskuu 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 127 Hankintasuunnitelma vuodelle 2023, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 128 Kaikukortti -toiminta 1.1.2023 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 129 Hämeenlinnan alakouluja koskevan palveluverkkoselvityksen osallisuus- ja viestintäsuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 130 Palvelusetelien arvon tarkistus, varhaiskasvatus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 131 Valtuustoaloite: Varhaisen tuen -menetelmän käyttöönotto Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa – Atte Tarri ym.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 132 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätösvalta 1.1.2023 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 133 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen