Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 8.3.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 21 Käsittelyjärjestys

§ 22 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2023

§ 23 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 24 Hämeenlinnan Teatteri Oy:n sopimuksen seuranta vuodelta 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 25 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 26 Esteettömyysohjelman 2021-2025 toteutumisen arviointi vuonna 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 27 Oppimisympäristökysely Hämeenlinnan yhteiskoulun ja Nummen yhtenäiskoulun oppilaille, vanhemmille ja henkilökunnalle vuonna 2022

Keskustelun kuluessa Mia Heinonen teki seuraavan ehdotuksen:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee oppimisympäristökyselyn tulokset tiedoksi. Tulokset huomioidaan Hämeenlinnan yhteiskoulun rakennushankkeessa ja Nummen yhtenäiskoulun osalta oppilasmäärissä.

Ehdotusta kannatti Tomi Ranta-Kahila, Irmeli Lehtonen ja Pasi Honkanen.

Asiasta äänestettiin. Heinosen ehdotus sai 7 ääntä (Heinonen, Lilja, Abouessa, Ranta-Kahila, Lehtonen, Honkanen, Laine) ja pohjaehdotus 3 ääntä (Lehkonen, Virtanen, Weck).

Päätökseksi tuli Heinosen ehdotus.

§ 29 Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 30 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen