Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 9.12.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

107. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

108. Pöytäkirjan tarkastajat

109. Käsittelyjärjestys

110. Talouden ja toiminnan seuranta 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

111. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

112. Harkinnanvaraiset järjestöavustukset vuonna 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen muutoksella, että Irti Huumeista ry:n avustus on 2300 euroa.

113. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

114. Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2021 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

115. Hämeenlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2021 lukien

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä esi- ja perusopetuksen kuljetuskriteerit 1.1.2021 alkaen

liitteen mukaisesti

2. että hämeenlinnalaisille perheille tehdään kysely, jossa kysytään,

olisiko maksuttomalle koulukuljetukselle tarvetta myös toisesta kodista,

jos lapsi asuu vuoroviikoin eri vanhemmilla.

Kartoitetaan , kuinka paljon mahdollisia lapsia olisi, sekä tämän

myötä kustannuksia. Nämä tiedot tuodaan lautakuntaan.

116. Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet 1.1.2021 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

117. Viranhaltijapäätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

118. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

119. Toimivallan siirtäminen sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen