Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 12.10.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

68 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

69 § Pöytäkirjan tarkastajat

70 § Käsittelyjärjestys

71 § Talouden seuranta 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

72 § Talousarviomuutokset vuodelle 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

73 § Vanhusneuvoston toimintakertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

74 §  Viranhaltijapäätökset

75 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset