Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 13.10.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

89 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

90 § Pöytäkirjan tarkastaminen

91 § Käsittelyjärjestys

92 § Talouden seuranta 2021, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

93 § Talousarviomuutokset vuodelle 2021, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

94 § Täydentävän toimeentulotuen ohjeet ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet
Keskustelun kuluessa Kimmo Kautio esitti pöydällepanoesityksen. Pentti Nyholm kannatti Kaution esitystä.
Asiasta äänestettiin. Pohjaesitys sai 7 ääntä (Arvio, Bottas, Grönberg, Hirvioja, Juurus, Saarinen ja Tarri). Kaution esitys sai 3 ääntä (Kautio, Laakso ja Nyholm). Päätökseksi jäi esittelijän ehdotus.

Kimmo Kautio jätti päätökseen eriävän mielipiteen: Lautakunta velvoittaa toimialan ja tulosalueet ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotta talouden ylitys voidaan välttää, mutta hyväksyy menolisäyksiä isossa kokonaisuudessa puutteellisella valmistelulla.

95 §  Viranhaltijapäätökset

96 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset