Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.9.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

60 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

61 § Pöytäkirjan tarkastajat

62 § Käsittelyjärjestys

63 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäselvitys vuoden 2021 arviointikertomukseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.

64 § Tilintarkastajan raportti vuoden 2021 tarkastuksista

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

65 § Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja erimielisyydet

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

66 § Viranhaltijapäätökset

67 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset