Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 15.6.2022


Esityslistat ja pöytäkirjat

41 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

42 § Pöytäkirjan tarkastaminen

43 § Käsittelyjärjestys

44 § Talouden seuranta 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

45 § Valtuustoaloite: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

46 § Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungin asuntopoliittisten toimenpiteiden suunnitelman laatiminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

47 § Päihdehuollon laitoskuntoutuksen yhteishankinta ja hankinnan periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

48 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

49 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syksy 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

50 §  Viranhaltijapäätökset

51 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset