Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 16.12.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

114 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

115 §  Pöytäkirjan tarkastaminen

116 §  Käsittelyjärjestys

117 §  Talouden seuranta 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

118 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma toimintavuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

119 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen myyntihinnat vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

120 § Hallintosäännön muutokset ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi lautakunnan alaisille viranhaltijoille
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

121 § Palvelusetelin arvot lääkinnällisen kuntoutuksen etäterapioihin sekä puheterapian hintojen tarkastelu
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

122 § Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnon palkkion korottaminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

123 § Maahanmuuttajatyötä ja pakolaisten vastaanottoa koskeva organisaatiomuutos
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

124 § Kotihoidon myöntämisperusteet ja sisältö
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

125 § A-klinikka Oy:n toteuttamisohjelma vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

126 § Hämeenlinnan erityisasuntosäätiön ja Hämeenlinnan kaupungin välinen puitesopimus ja vuosisopimus vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

127 § Ilveskodin palvelusopimuksen 2021 hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

128 § Samaria rf päihdehuollon tukipalvelujen avustus vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

129 § Walonkulman klubitalon avustus vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

130 § Avustus kohtaamispaikka- ja suomen kielen kerhotoiminnasta vuodelle 2021
Merkitään pöytäkirjaan, että sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg poistui kokouksesta ko. pykälän käsittelyn ajaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

131 § Rikosuhritoiminnan tukeminen vuonna 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

132 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

133 § Viranhaltijapäätökset