Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 16.6.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

47 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 §  Pöytäkirjan tarkastaminen

49 §  Käsittelyjärjestys

50 § Oikaisuvaatimus, Auttavat Sossut Oy
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

51 §  Talouden seuranta 2021, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

52 § Ulkokuntalaisten laskutus, perheneuvoja ja Toppari
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

53 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan elokuun 2021 kokous
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

54 §  Vanhusneuvoston toimintakertomus 2017-2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

55 §  Vammaisneuvoston toimintakertomus 1.6.2020 – 31.5.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

56 §  Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

57 §  Viranhaltijapäätökset

58 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset