Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 17.6.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

59 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

60 § Pöytäkirjan tarkastaminen

61 § Käsittelyjärjestys

62 § Talouden seuranta 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

63 § Videovastaanoton käyttöönotto avosairaanhoidossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

64 § Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönotto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

65 § Ikäihmisten ympärivuorokautisen lyhyt- ja pitkäaikaishoivan myöntämisperusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

66 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

67 § Vuoden 2019 arviointikertomus sosiaali- ja terveystoimen osalta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

68 § Nuorisovaltuuston toimintakertomus kaudelta 2019 – 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

69 § Vammaisneuvoston toimintakertomus kaudelta 1.6.2019-31.5.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen

70 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

71 § Viranhaltijapäätökset

72 § MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -kehittämishanke/ Valtionavustushaku Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen