Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 17.8.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

52 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

53 § Pöytäkirjan tarkastaminen

54 § Käsittelyjärjestys

55 § Talouden seuranta 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

56 § Puolivuotisraportti 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

57 § Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

58 § Viranhaltijapäätökset

59 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset