Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 18.11.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

103 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

104 § Pöytäkirjan tarkastaminen

105 § Käsittelyjärjestys
Päätettiin käsitellä ensin pykälät 108 ja 109, joiden jälkeen pykälät 106 ja 107. Muuten edettiin alkuperäisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

106 § Talouden seuranta 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

107 § Talousarvion 2020 muutos, konsernipalvelut ja yhteiset erät
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

108 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä maksuvapautusten ja –alennusten periaatteet vuonna 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

109 §  Palvelusetelien arvot sosiaalipalveluissa vuonna 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

110 §  Vammaispalvelujen harkinnanvaraiset avustukset vuonna 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

111 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset keväällä 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

112 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

113 § Viranhaltijapäätökset