Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 18.12.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

123 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

124 § Pöytäkirjan tarkastajat

125 § Käsittelyjärjestys

126 § Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

127 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman muutos
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

128 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma toimintavuodelle 2020
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman toimintavuodelle 2020
  2. oikeuttaa talouspalvelujen tekemään mahdolliset tarvittavat pienet korjaukset käyttösuunnitelmaan 2020
  3. lisätä käyttösuunnitelmaan: terveyspalvelujen laiteinvestointeja varten on vuodelle 2020 varattu määrärahaa 300 000 euroa kustannuspaikalle 11095001

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen.

129 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen myyntihinnat vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

130 § A-Klinikka Oy:n kumppanuussopimus ja toteuttamisohjelma vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

131 § Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön puitesopimus ja vuosisopimus vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön puite- ja vuosisopimuksen. Sopimukset allekirjoittaa sosiaali- ja terveysjohtaja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.

132 § Ilveskodin palvelusopimuksen 2020 hyväksyminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

133 § Hiilineutraali Hämeenlinna -toimeenpano-ohjelman käynnistäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

134 § Hämeenlinnan kaupungin asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2020-2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

135 § Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin arvon muutokset 1.1.2020 alkaen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

136 § Perhehoidon palkkiot: kelan tukien periminen ja jälkihuollon palkkiot
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

137 § Hallintosäännön muutokset ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi lautakunnan alaisille viranhaltijoille
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

138 § Seudullisen ehkäisevän työn päihdeverkoston jäsenten nimeäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

139 § Päihdeasennekysely
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

140 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

141 § Viranhaltijapäätökset

142 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä maksuvapautusten ja –alennusten periaatteet vuonna 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.