Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 19.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

57 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

58 § Pöytäkirjan tarkastajat

59 § Käsittelyjärjestys

60 § Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

61 § Vuoden 2020 talousarvion kehys
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

62 § Valtuustoaloite perhepoliittisesta ohjelmasta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

63 § Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisrakenne
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

64 § Kanta-Hämeen yhteinen sote-kehittämisrakenne
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

65 § Omaishoidon tuen toimintaohje 1.9.2019 lukien
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

66 § Päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto vammaispalveluissa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

67 § Kotiateriasopimuksen päättäminen ja uudelleenjärjestely
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

68 § Perhehoitoyksikkö Kanervan perhehoitajien palkkion korotus vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

69 § Hankintaoikaisuvaatimukset vainajien siirtokuljetuksia koskevassa asiassa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

70 § Vammaisneuvoston toimintakertomus kaudelta 1.6.2018-31.5.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

71 § Nuorisovaltuuston toimintakertomus kaudelta 2018 – 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

72 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

73 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

74 § Viranhaltijapäätökset