Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.1.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen


3 § Käsittelyjärjestys


4 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset keväällä 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

5 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintasuunnitelma 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

6 § Työvalmennussäätiö Luotsin toteuttamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2021, aikuisten mielenterveyspalvelujen sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnat

Merkitään pöytäkirjaan, että Piia Olkinuora poistui kokouksesta ko. pykälän käsittelyn ajaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

7 § Liittyminen terveydenhuollon laitteita- ja tarvikkeita koskevaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimukseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

8 § Alueellinen kuvantamisen tuotannonohjauksen ja kuva-arkiston yhteistoimintasopimus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

9 § Kuntouttavan työtoiminnan sääntökirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

10 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset


11 § Viranhaltijapäätökset