Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

111 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

112 §  Pöytäkirjan tarkastajat

113 §  Käsittelyjärjestys

114 §  Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

115 §  Palvelusetelien arvot sosiaalipalveluissa vuonna 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

116 §  Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden kriteerit
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

117 §  Vammaispalvelujen harkinnanvaraiset palvelut ja avustukset vuonna 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

118 §  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä maksuvapautusten ja –alennusten periaatteet vuonna 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

119 §  Walonkulman klubitalon avustus vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

120 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset keväällä 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

121 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

122 § Viranhaltijapäätökset