Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.2.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

14. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

15. Pöytäkirjan tarkastajat

16. Käsittelyjärjestys

17. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano 1.1.2019-31.5.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

18. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

19. Läsnäolo sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

20. Varajäsenen kutsuminen lautakunnan kokoukseen
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

21. Esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

22. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoontuminen, kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sekä pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

23. Sosiaali- ja terveyslautakunta vuoden 2018 talousavion ylitysoikeuden käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

24. Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

25. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintasuunnitelma 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

26. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin sopimus vuodelle 2019 koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoa
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

27. Valtuustoaloite nuorten syrjäytymiseen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseen panostamiseksi Hämeenlinnassa
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

28. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

29. Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.